Onurlandırmalar

 

  1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 177 nci Er Eğitim Alay Komutanlığı’nın PER:3059-6-71 sayı ve 18 Ağustos 1971 tarihli “Taktir” yazısı,
  2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahane Genel Yöneticiliğinin 1845 sayı ve 15.9.1978 tarihli “Teşekkür” yazısı,
  3. Kara Harp Okulu Komutanlığı’nın MRK.Ş.:3059-45-73 sayı ve 14.08.1973 tarihli “Taktir” yazısı,
  4. Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı’nın PER:4073-12-73 sayı ve 1973 tarihli “Taktir” yazısı,
  5. Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı’nın PER:4073-10-74 sayı ve 1974 tarihli “Taktir” yazısı,
  6. M.E. Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 10. 10. 1986 tarih ve 946 sayılı teşekkür yazısı
  7. 2017-2018 akademik dönemde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim sınıfınaORTUĞisminin verilmesi (Ortuğ Sınıfı)