Tıp Tarihi ve Paramedikal Yayınlar

                               Tıp Tarihi ve Paramedikal Yayınlar

 1. Ortuğ, G: Tıp tarihi Bakımından Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi Öğretimi ve Teşrih. Türk Kültürü Mecm., 1982 ; 228:378-385
 2. Ortuğ G: İbni Sina’nın “Kan alınacak damarlar” risalesi üzerine bir bakış. Uluslararası İbni Sina Sempozyomu Bildirileri, Ayrı Basım, ,Milli Kütüphane-Ankara, 1983; 257-273
 3. Ortuğ G: Türk Tıbbında Hekimlik Dili. Türk Kültürü Mecm., 1984.258:644-646
 4. Ortuğ G: İbni Sina’nın “Menafi’u’l-A’za” isimli risalesi üzerinde bir çalışma. Atatürk Kültür Markezi Yayını, Sayı:42, 1985
 5. Ortuğ G: Dr. Dr. Alfred Kantorowicz ve Avrupa dönemi araştırma ve yayınları üzerine bir bakış. ORAL Diş Hekimliği Dergisi,1989;6:4-7.
 6. Ortuğ G: ” Osmanlı-Türk tıbbında histoloji (İlm-i ensaç) öğretim ve eğitimi hakkında bir ön çalışma”. V.Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, S.91-98, Ankara,1998
 7. Ortuğ G: Türk Tıbbı’nın Modernizasyonunda Prof.Dr. Joseph HYRTL (1810 -1894). Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayını No:16, S: 204-210, Edirne,1999
 8. Ortuğ G : Prof . Dr. Ali Haydar Bayat. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İst. 2006, S. 23-26.
 9. Ortuğ G : Antik Çağdan Rönesansa Anatominin Kısa Tarihi, Ceylan Ofset, Samsun, 2013
 10. Ortuğ G : Anatomide İz Bırakanlar, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul,  2015
 11. Ortuğ G : “Batı Üniversitelerinde Anatomi Müzeleri ve Türkiye’deki Durum”,Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu 3, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.
 12. Ortuğ G: Bölüm Yazarı: “Türkiye’de Anatomi Eğitiminin Son 30 Yılı: Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri Ve Bağlı Merkezler “,      Tıp Dallarındaki Gelişmelerin Tarihi,Istanbul, 2021, S. 31-49