İdari ve Akademik Görevler

İdari ve Akademik Görevler

 1.  Dişhekimi Teğmen ve Üsteğmen olarak: 177 ci Piyade Er Eğitim Alayı 30 yataklı iaşeli revir diş servisi şefliği
 2.  Dişhekimi Yüzbaşı olarak: Kara Harb Okulu Hastanesi Diş Servisi Şefliği
 3. Uzman Asistan olarak: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk kuruluş yılında (1977/1978) Anatomi (Osteoloji) derslerini yürütme ve Anatomi Kürsüsünün oluşturulması görevi,
 4. Doçent olarak: 1983-1986, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Anatomi Bilim Dalının kurulması ve anatomi derslerinin planlanması ve yürütülmesi görevi,
 5. Doçent olarak: 1986-1987 Innsbruck Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsünde (Avusturya) misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görevlendirilme,
 6. Doçent olarak: 1987-1988 Lübeck Tıp Üniversitesi Anatomi Enstitüsünde (Almanya) misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görevlendirilme,
 7. Profesör olarak: 1988-1994 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı,
 8. Profesör olarak: 1994-1997 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,
 9. Profesör olarak : 1997-2004 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı
 10. Profesör olarak: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Kurucu Dekan Yardımcılığı (Eylül-2011 tarihine kadar)
 11. Profesör olarak : 2012-2013 akademik dönemde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I. ve II. sınıfların Anatomi Dersleri
 12. Profesör olarak2014 yılından bu yana Anatomi Anabilim Dalı Kurucusu, Başkanı ve Öğretim Üyesi Olarak: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 13. 15.08.2018- 2020 Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanlığı
 14. 2022- halen ‘Translational Research in Anatomy’ dergisi, Editorial Board Üyeliği (https://www.journals.elsevier.com/translational-research-in-anatomy/editorial-board)