Diğer Üniversiteler Ve Kamu Kurumlarındaki Ek Görevler

                                    1976-1977 öğretim yılında 

Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül-tesi  anatomi derslerini vermek ve anatomi birimini oluşturmak üzere görevlendirilme,

                                    1981-1983 öğretim yılında 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi görevlerine ek olarak, Ankara Üniversi-tesi  Diş Hekimliği Fakültesi Anatomi Derslerini yürütmek üzere görev-lendirilme,

                                             1983 yılında

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı Başkanlığına atanma,

                                 1983-1986 öğretim yıllarında 

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesindeki (Eskişehir) göreve ilaveten, her      hafta gidiş-gelişler ile;

             a) Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

                          “Anatomi ve Topoğrafik anatomi” dersleri,

             b) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Spor Bölümünde

                                      “Spor Anatomisi” dersleri,

             c) Kara Harp Okulu’na bağlı Ordu Spor Okulunda

                                       “Spor Anatomisi” dersleri

                                                için görevlendirilme.

 

                                             1984 – 1985 yıllarında 

                                   Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

             Eskişehir Bölgesi “Yüzme ve Sutopu” temsilciliği (ajanlığı),

 

                                             1994-1997 yıllarında

                      Tıp Fakültesi Dekanı, Fırat Üniversitesi (Elazığ)

 

                                   1997-1998 öğretim döneminde

           Kocatepe Üniversitesi (Afyon) Veteriner Fakültesi

                    Veteriner Tarihi Dersleri için görevlendirilme,

 

                                  2013-2014 öğretim döneminde 

         Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi I ve II. Sınıfların

                                “Anatomi Dersi” hocalığı

 

                   2014-2018 yılları arasında ve halen devam eden

                            Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

                      Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  Üyeliği