İletişim

İletişim

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Sahrayı Cedid Mahalesi

Batman Sokak
No: 66 – 68
Yenisahra/Kadıköy

İSTANBUL/TÜRKİYE

gurselortug@gmail.com