Yurt İçi Bildirilerim

Yurt İçi Bildirilerim

Tıp Tarihi Çalışmaları

 1. Ortuğ G : İbni Sina’nın Kan Alınacak damarlar Risalesi Üzerine Bir Bakış. Uluslararası İbni Sina Sempozyumu, 17-20 Ağustos 1983, Ankara
 2. Ortuğ G : İbn-i Sina’nın Menafi’ül-A’za İsimli Risalesi Üzerinde Bir Çalışma. Uluslararası İbn-i Türk, Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn-i Sina Sempozyumu, 9-12 Eylül 1985, Ankara
 3. Ortuğ G : Türk Tıbbının Modernizasyonunda Prof.Dr.Joseph Hyrtl (1810-1894). I. Edirne Sarayı Sempozyumu, 25-27 Kasım 1995, Edirne
 4. Ortuğ G : Osmanlı-Türk Tıbbında histoloji (İlm-i ensaç) öğretim ve eğitimi hakkında bir ön çalışma. V. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16.-18 Mart 1998, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Etlik-Ankara
 5. Ortuğ G : Cumhuriyet öncesi Türk tıbbında Histoloji (Doku Bilimi) öğretimi ve eğitimi üzerine bakış. 4.Ulusal Histoloji ve Embryoloji Kongresi, 8.-11.Eylül.1998, Diyarbakır
 6. Elçioğlu, Ö, Özüdoğru Ş, Ortuğ G : Eskişehir Bölgesinde Eczacılık ve Eskişehir’in En Eski Eczanesi. Sıhhat Eczanesi ve Albarellorı. II. Türk Eczacılık Tarihi Sempozyumu, 6-7 Mayıs, 1994, Ankara
 7. Ortuğ G : Emir Çelebi’nin “Enmuzecu’t –Tıb” isimli eserinin anatomi bölümüne bir bakış. VI. Türk Tıp tarihi Kongresi; 22-24 Mayıs 2000, İzmir
 8. Ortuğ G : Fonksiyonel yaklaşımı, Sistematiği ve Çeşitliliği bakımından “Menafiu’l-A’za” ya göre İbn-i Sina’nın anatomisi. VI. Türk Tıp tarihi Kongresi; 22-24 Mayıs 2000, İzmir
 9. Ortuğ G: Divan-ı Lügat-it Türk’deki Tıbbi Terim ve Tarifler. VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 1-6 Eylül 2002, İstanbul,
 10. Ortuğ G, Kural T: Türk Filatelisinde Tıbbi Kurumlarımız ve Hekimlerimiz. VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 1-6 Eylül 2002, İstanbul,
 11. Ortuğ G: Avrupa’nın En Eski Anatomi Cemiyetinin (Anatomische Geselschaft) İlk 10 Yılı ve Osmanlı-Türk Tıp Anatomisinin Buradaki Yeri. Uluslararası Katılımlı 10. Türk Anatomi Cemiyeti Bilimsel Kongresi, 05-10 Eylül 2006, Bodrum-Türkiye.
 12. Gürsel ORTUĞ (Davetli Konuşmacı) : “İslamiyet ve Anatomi“, Ulusal Anatomi Kongresi 27 – 31 Ağustos 2019

Anatomi ve yakın bilim dalları yurtiçi kongre bildirileri

 1. Ortuğ G : Discus articularis’in Rasterelektronenmikroskopik (Scanning) incelenmesi ve çene eklemine lokalize olan kuvvetler üzerine düşünceler Uluslararası İzmir Dişhekimliği Kongresi , 25-27 Nisan 1988, İzmir
 2. Ortuğ G : Çene Eklemi (Art. temporomandibularis) Kapsül Yapısının Morfo- fonksiyonel Yönden İncelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XIV.Ulusal Kongresi, 11-12 Kasım 1988, Denizli
 3. Ortuğ G : Çene eklemi Discus articularisinin rasterelektronenmikroskopik (scanning) incelenmesi ve konfigürasyonların fonksiyonel bakımdan yorumlanması. X. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 29-31 Mayıs 1989, İstanbul
 4. Yusuf N, Ortuğ G et al: Maloklüzyona bağlı olarak dil papillalarında oluşan yapısal değişiklikler. 4.Ulusal Histoloji ve Embryoloji Kongresi, 8.-11.Eylül.1998, Diyarbakır
 5. Ortuğ G : Scanning elektron mikroskopu ile köpeklerde larynx eklem yüzlerinin incelenmesi. 4.Ulusal Histoloji ve Embryoloji Kongresi, 8.-11.Eylül.1998, Diyarbakır
 6. Nergiz, Y., Ketani, M.A., Ortuğ, G., Saruhan, B., Karadede; M.İ., “Deveci, E., Deniz, M.: Maloklüzyona bağlı olarak dil papillalarında oluşan yapısal değişiklikler“. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır
 7. Güven G, Ortuğ G : Gebe sıçanlarda regio olfactoria’nın scanning elecktron mikroskop) SEM) ile incelenmesi. 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 18-21 Eylül 2001 Kuşadası, İzmir
 8. Güven G, Ortuğ G : Gebe ve diabetik sıçanlarda papilla fungiformis yapısının scanning electron mikroskop (SEM) ile incelenmesi. 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 18-21 Eylül 2001 Kuşadası, İzmir
 9. Ulupınar E, Yücel F, Ortuğ G : The Effects of Prenatal Stress on the Granule-to-Purkinje Cell Ratio in the Rat Cerebellum. II. Ulusal Nörobilim Kongresi; 16-20 Nisan 2003, Bursa
 10. Vatan Kavak,Vecihi Ozkaya,,Mara Pilmane,,Sarmite Boka;Gursel Ortug “Life Models And Sociocultural Structure Of Middle Age Human In Kortiktepe In The Light Of Skeleton Examinations” The Congress Of European Association Of Clinical Anatomy, September 2-5,2009 Istanbul
 11. Kurt, NK, Ortuğ G, Ortuğ, A.: Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi (1771-1826) ve Miratü’l Ebdan Fi Teşrih-i Azaü’l-İnsan. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu; 10-13 Aralık 2012, İstanbul
 12. Gürsel ORTUĞ (Davetli Konuşmacı)  “Batı Üniversitelerinde Anatomi Müzeleri ve Türkiye’deki Durum” , 18. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali- 3. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2017 Yenikapı Mevlevihanesi, İstanbul