Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

  1. Asude ATA –“Erişkin Anadolu insanında sinus maxillaris’in tipolojisi    ve volümetrisi üzerinde araştırmalar”, 2001
  2. Tolga ERTEKİN– “Yetişkinlerde sella turcica ile neurocranial                   büyüklük arasındaki ilişkinin araştırılması”, 2002
  3. Dilek BURUKOĞLU– “Yetişkinlerde (elin) palmar yüz çizgileri ile,  facial profil yapıları üzerinde bir çalışma”, 2002                          (Yurt dışı yayının yapıldı) [Burukoğlu D., Ortug G : Relationship between palm flexion lines and craniofacial profile structure in adults. The Journal of craniofacial surgery, 2010; 21(1):252-7]

Doktora Tezleri

  1. Vet. Hek. Nedim ÜNAL– “Erişkinlerde patella’nın pozisyonunun            tayini”, 1986
  2. Dr. Gül GÜVEN – “Gebe ratlarda regio olfactoria yapısının   histomor-  folojik incelemesi”, 2002
  3. Dr. Hilmi ÖZDEN – “ Omurganın torakal bölümünde medulla spinalis  çaplarının manyetik rezonans görüntüleme (MRG)  tekniği ile ölçme ve değerlendirilmesi”, 1995 (Tez bitirilme aşamasına kadar tarafımdan yönetilmiş, Elazığ Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atanmam nedeni ile, bastırılma safhasında başka bir isme nakledilerek tamamlanmıştır)