Yurt İçi Yayınlarım

Yurt İçi Yayınlarım

 1. A) Yurt içi yayınlar
 2. Ortuğ, G : Erişkinlerde muhtelif yaşlarda Corpus mandibulae ve Ramus mandibulae arasındaki açı değişiklikleri ve bunun çiğneme fonksiyonu ile ilişkisinin tetkiki (Doktora tezi özeti). Ankara Üniv.Tıp Fakültesi Mecm.,1976;29(I-II):39-78.
 3. Ortuğ, G : Çiğneme nedir? Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fak.Mecm., 1976;3(1):75-83.
 4. Ortuğ, G : Çiğneme basıncını ölçmeye yarayan yeni bir aperey (Gnathodynomometer). Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Mecm. 1976; 3(1);47-55.
 5. Ortuğ, G : Çiğneme organı ve çiğnemenin komponentlerinden dişler. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Mecm. 1976; 3(2):71-78.
 6. Ortuğ, G : Çiğneme fonksiyonu içerisinde mandibulae. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Mecm. 1977;4(1): 107-114.
 7. Ortuğ, G : Discus articularis’in anatomik yapısı ve fonksiyon içerisindeki yeri. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Mecm. 1978; 4(3):57-63.
 8. Ortuğ, G : Çene eklemi (ATM) anatomisi ve radyografik tetkiki. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Mecm. 1982; 9(2):69-76.
 9. Ortuğ,G, İlter Uzel : Yüz büyüme merkezi (CC) noktası hakkında radyoanatomik bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 1984; 6:55-64.
 10. Ortuğ,G, Cahide Ortuğ : Çene eklemi (TMJ) fonksiyonel anatomisi ve fonksiyon bozukluğunda klinik belirtiler. Anadolu Tıp Dergisi 1987; 9:487-502.
 11. Ortuğ, G : Çene eklemi (ATM) bölgesi cerrahi müdahaleleri ve N. auriculotemporalis’in topoğrafik önemi. Karadeniz Tıp Dergisi, 1988; 1(3):218-219.
 12. Ortuğ, G, ve ark. : Isı ve basınç faktörlerinin testisler üzerindeki etkileri . Anadolu Tıp dergisi, 1990;11(1):23-34.
 13. Ortuğ,G, ve ark.: Çene eklem kapsülünün morfolojik ve fonksiyonel incelenmesi. Anadolu Tıp Dergisi, 1990; 12(2): 15-22.
 14. Ortuğ, G, Cahide Ortuğ : İnsanda M.digastricus’un ön karın (venter anterior) varyasyonu üzerine bir rapor. Fırat Tıp Dergisi 1997;1(4):264-266.
 15. Ulupınar E, Ortug, G. : Arteria pharyngea ascendens’in ender görülen bir dallanma özelliği (Olgu sunumu). OGÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004;26: 37-42.
 16. Güven, G.; Ortuğ G: Gebe sıçanlarda olfaktor epitelinin histomorfolojik olarak incelenmesi. Sendrom, 2007; 19(1): 81-84.