Bana Dair

26 Kasım 1944 yılında Sivas’ta doğdum. İlkokul tahsilimi Kırıkkale’de (Ankara) (1956), ortaokul ve lise tahsilimi ise Ankara Atatürk Lisesinde tamamladım (1963). 1964 yılında İstanbul Üniversitesi    Diş Hekimliği Fakültesi’ne girdim ve Kara Kuvvetleri adına askeri öğrenci olarak tah-silime devam ile, 1968 yılında fakülteden mezun oldum. 1968-1969 aka-demik dönemde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çene Cerrahisi ve Odontoloji Kliniklerine stajyer hekim olarak devam edip,  girmiş olduğum imtihanları “Pekiyi” derece ile tamamladım (21.06.1969). Daha sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik birliklerinde, Askeri Diş Hekimi olarak yük-selen rütbeler ile hizmet verdim. Silahlı Kuvvetlerdeki ilk görev yerim 177 nci Piyade Alayı (Ezine-Çanakkale) olup buradaki çalışmalarımdan dolayı Alay Komutanlığından takdir belgesi aldım. 1972 yılında, son görev yerim olan Kara Harp Okulu Hastanesine servis şefi olarak tayin oldum. Buradaki hizmet süresi içerisinde, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca idari, mesleki ve bilimsel çalışmalarımdan dolayı değişik sayıda takdirname ve şerit rozet beratı ile taltif edildim.

Kara Harp Okulu Hastanesinde görevime devam ederken, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsünde Prof.  Dr.  Kaplan ARINCI’ nın yönetiminde İnsan Anatomisi Bilim Dalı’nda doktora çalış-malarıma başladım (1972). “Erişkinlerde muhtelif yaşlarda Corpus mandibulae ve Ramus mandibulae arasındaki açı değişiklikleri ve bunun çiğneme fonksiyonu ile ilişkisinin tetkiki ” konulu doktora tezimi 1975 yılında bitirdim ve “İnsan Anatomisinde Bilim Doktoru” unvanını aldım. Aynı yıl içinde (1975) Silahlı Kuvvetlerdeki görevimden ayrıldım ve  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü’ne uzman asistan ola-rak atandım. Bilimsel çalışmalarıma  aynı kürsüde devam ile, ” Caput mandibulae’da oluşan fonksiyona bağlı morfolojik değişikler üzerinde – köpekte – deneysel çalışmalar ” başlıklı tez ile 1980 yılında İnsan Anatomisi Bilim Dalında Üniversite Doçenti unvanını aldım. Daha sonra, Tıp Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalında Osmanlı Hekimbaşısı Seyyid Emîr Mehmed Çelebi’ye (ö. 1048/1638)  ait “Enmûzecü’t-tıb” isimli yazma tıp kitabının anatomi ile ilgili bölümleri üzerinde bir doktora çalışması daha yaptım ve bu çalışmayı da 1986 yılında tamamlayarak ikinci “Dr.” ünvanını aldım.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsün’de uzman asistan olarak görev yaptığım süre içinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ; yeni  kurulan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anatomi derslerini vermek üzere görevlendirildim. Fakültenin ilk anatomi hocası olarak bu görevi 1977-1978 eğitim öğretim yılında  tamamladım.

1981-1982 öğrenim yılında yeni bir görevlendirme ile, Ankara Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsündeki görevlerime ek olarak Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Sistematik Anatomi” ve “Topografik Anatomi” derslerini yürüttüm.

1983 yılında kabul edilen yeni Yükseköğretim Kanunu gereği görev yeri değişikliği yaparak, Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Ana-bilim Dalı Başkanlığı’na atandım ve Anatomi Anabilim Dalı’nı kurdum.  Morfoloji Anabilim Dalı ve Anatomi Bilim Dallarının başkanlığının yanı sıra yaklaşık üç yıl süre ile Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttüm.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesindeki (Eskişehir) asli görevime devam ederken, bu görevime ek olarak değişik Üniversite, Fakülte ve Yüksek-okullarda ek görevler yüklendim. Buna göre, Eskişehir-Ankara gidiş-gelişleri ile;

                               1983-1984  / 1984-1985 / 1985-1986                                                                  öğrenim yıllarında:   

                     Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde

                                   “Anatomi ve Topoğrafik Anatomi ,

               Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Spor Bölümünde

                                                “Spor Anatomisi”,

                        Kara Harp Okuluna bağlı Ordu Spor Okulu 

                                        “Anatomi ve Spor Anatomisi” ,

           Kocatepe Üniversitesi (Afyon) Veteriner Fakültesinde  

                                                “Veteriner Tarihi

                                               derslerini yürüttüm.

Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bazı projeleri tamamlamak üzere Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün  görevlendirmesi ile değişik tarihlerde yurt dışında aşağıdaki üniversitelerde araştırıcı ve misafir öğretim üyesi olarak bulundum.

1986-1987  tarihleri arasında;

Innsbruck Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Enstitüsünde  (Avusturya)

1987-1988  tarihleri arasında;

Lübeck Tıp  Üniversitesi Anatomi Enstitüsünde (Almanya)

Uzun süre ile görevlendirilmiş olduğum  yurt dışından 1 Şubat 1988 tarihinde dönerek kadromun bulunduğu Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesindeki asli görevime başladım, Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığını yeniden üstlendim ve profesörlüğe yükseltildim.    Geçen zaman içinde yürütmekte olduğum bazı bilimsel çalışmalarımı tamamlamak ve planlanmış projeleri gerçekleştirmek üzere Üniversite Rektörlük makamınca;

1999  yılında üç aylık süre ile;

Lübeck Tıp Üniversitesi  Anatomi Enstitüsünde (Almanya)

2009  yılında üç aylık süre ile;

Georgia Üniversitesi Anatomi Bölümünde (Amerika)

                                             yeniden görevlendirildim.

Tıp Fakültesinde Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütürken, Yüksek-öğretim Kurulu Başkanlığınca kadrom asli görev yerimde saklı kalarak   Dekan olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne atandım ve fakültenin yeni binasına taşınmasını organize ettim. 4.04.1994 – 4.04.1997 tarihleri arasında yaptığım bu görevi tamamlayarak tekrar eski görev yerim olan Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı’na döndüm ve Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığını yeniden üstlendim.

Eskişehir’de üniversitede görevime devam ederken 1984-1985 yılları arasın-da Spor Bakanlığı adına Eskişehir Bölgesi Yüzme ve Sutopu Ajanı (temsilcisi) olarak görev üstlendim.

Osmangazi Üniversitesinde (Eskişehir) yeni kurulan Diş Hekimliği Fakülte-sinin kurucu dekan yardımcılığı görevini üstlendim ve bu görevi yürütür-ken 2011 yılında kendi isteğim ile emekli oldum.

 2012-2013  öğrenim döneminde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin   I   ve   II. sınıflarının Anatomi Derslerini yürüttüm.

2013 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nı kurmak, teorik ve pratik ders programlarını yapmak ve dersle-rini yürütmek üzere görev aldım. Halen aynı görevi yürütmekteyim.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlük Makamının teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile 14.09.2018 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurucu Dekan v. olarak atandım. Fakülte kurulması , ders programlarının yapılması ve ilk öğrencilerin alınıp, öğrenime başlanmasından sonra idari görevimi devrederek, asli görev yerim olan Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’na döndüm.

Amerikan Anatomi Cemiyeti

(American Association of Anatomist)

Amerikan Klinik Anatomi Cemiyeti

(American Association of Clinical  Anatomist)

Alman Anatomi Cemiyeti

(Anatomische Gesellschaft)

Türk Tıp Tarihi Kurumu

Türk Elektron Mikroskopi Derneği

Türk Kızılay Cemiyeti

üyesiyim